BIP

+Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

Adres: ul Jana Śliwki 8, 44–102 Gliwice
Tel: 32 270 57 07, fax: 32 270 57 07
E–mail: sekretariat@zsp10.gliwice.eu

Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
www.sp20.zsp10gliwice.pl

+Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach

Adres: ul Sztabu Powstańczego 56c, 44–102 Gliwice
Tel: 32 279 18 11, fax: 32 279 18 11
E–mail: sekretariat@zsp10.gliwice.eu

Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
www.pm36gliwice.eimperium.pl